Jūs naudojate pasenusią naršyklę. Prašome atnaujinti savo naršyklę, kad jūsų naršymo patirtis šiame puslapyje būtų geresnė.
Maršrutai

5 Kretingos vienuolynai

Mažuoju Vatikanu tituluojama Kretinga ne veltui - čia įsikūrę net penki vienuolynai

Šv. Klaros vienuolynas

Tai pirmasis ir vienintelis II šv. Pranciškaus ordino vienuolynas ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos šalyse. Šv. Klaros seserims būdingas kontempliatyvus gyvenimo būdas ir gilus pamaldumas: jų kasdienybė nuo ankstyvo ryto iki vėlumos persmelkta maldos. Klarisės gyvena iš savo darbo ir Dievo malonės, kuri gražiai pasireiškia per geradarius. Su žmonėmis jos bendrauja malda, giesme. Tik dėl būtiniausių reikmių jos gali palikti vienuolyno sienas: kai reikia sumokėti mokesčius, nuvykti pas gydytojus ar panašiai. Prisilaikydamos klauzūros reikalavimų seserys net su atvykusiais aplankyti artimaisiais bendrauja specialioje patalpose – priimamajame.

Adresas: Mėguvos g. 34, Kretinga, tel. (8 445) 79 323

Švenčiausiosios širdies pranciškonių misionierių kongregacija

Seserys mokykloje dėsto tikybą, turinčios medicininį išsilavinimą lanko senelius, sergančiuosius neturtingose šeimose. Pagrindinis seserų tikslas – melstis už Gerosios Naujienos pasklidimą po visą pasaulį ir tiesiogiai dalyvauti evangelizacinėje veikloje, aktyviai bendradarbiaujant parapijos pastoracijoje, auklėjimo misijoje, taip pat globoti apleistus vaikus ir senelius. Ši kongregacija yra daugiatautė.

Adresas: Vilniaus g. 3, Kretinga
Tel. (8 445) 55 108

Mažesniųjų brolių ordino Kretingos Viešpaties Apreiškimo vienuolynas

Su vienuolyno įkūrimu siejamas ir Kretingos miesto atsiradimas. Žymus karvedys Jonas Karolis Chodkevičius 1602 m. įkūrė Kretingoje bernardinų ( pranciškonų observantų ) vienuoliją, kuriai patikėjo rūpintis pirmąja Kretingos bažnyčia ir valsčiaus gyventojų sielovada. 1605 – 1617 m. pastatė bažnyčios ir vienuolyno statinių kompleksą. Nuo 1912 m. Kretingos vienuolynas buvo Lietuvos pranciškonų dvasinis ir administracinis centras. 1940 m. sovietų valdžia vienuolyną uždarė, tačiau Atgimimo laikais į Kretingą sugrįžę broliai pranciškonai pratęsė misionierišką ir edukacinę veiklą. Pranciškonai suaktyvino miesto gyvenimą rengdami miesto šventes, Šv. Antano atlaidus, Kalėdų mišias, poezijos vakarus.

Adresas: Vilniaus g. 2, Kretinga
Tel. ( 8 445 ) 76 373, 8 6 8630227

Motinos Teresės seserų vienuolynas

Oficialus pavadinimas – Dievo Meilės misionierių seserų kongregacija. Motinos Teresės seserys į Kretingą atvyko 1991 m. Jos lanko neturtingas šeimas, suteikia lakiną prieglobstį, padeda benamiams surasti nuolatinę gyvenamą vietą. Jų tikslas – padėti išganyti ir vesti į šventumą neturtinguosius, juose atpažinti Dievo paveikslą.

Adresas: Laisvės g. 30, Kretinga.
Tel. (8 445 ) 78 529

Švč. Mergelės Marijos Nepaliaujamos Dievo pagalbos seserų pranciškonių namai

Seserys dalyvauja parapijos veikloje, moko vaikus tikybos bendrojo lavinimo mokyklose. Pagrindinis tikslas – Dievo garbė ir artimo meilės sielos ir kūno gailestingieji darbai, apaštalavimas tarp jaunimo ir suaugusiųjų, katekizacija. Kongregacijos vizija yra siekti, kad šie namai būtų tarsi Nojaus laivas tiems, kuriems reikia dvasinės atgaivos, sielos ramybės, atsinaujinimo.

Adresas: Pušyno g. 2, Kretinga.
Tel. 8445 77 148.

 

Maršrutas

Maršruto objektai

Pranciškonų vienuolyno ir Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios ansamblis
1

Pranciškonų vienuolyno ir Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios ansamblis

Daugiau informacijos
Švč. Mergelės Marijos Nepaliaujamos Pagalbos Šv. Pranciškaus seserų kongregacija
2

Švč. Mergelės Marijos Nepaliaujamos Pagalbos Šv. Pranciškaus seserų kongregacija

Daugiau informacijos
Švč. Širdies pranciškonių Misionierių kongregacija
3

Švč. Širdies pranciškonių Misionierių kongregacija

Daugiau informacijos
Motinos Teresės seserų vienuolynas
4

Motinos Teresės seserų vienuolynas

Daugiau informacijos
Šv. Klaros seserų vienuolynas
5

Šv. Klaros seserų vienuolynas

Daugiau informacijos