Jūs naudojate pasenusią naršyklę. Prašome atnaujinti savo naršyklę, kad jūsų naršymo patirtis šiame puslapyje būtų geresnė.

Turizmo informacijos centro veikla

Pagrindinė Turizmo informacijos centro veikla:

  • renka, kaupia, parengia ir nemokamai teikia informaciją apie turizmo paslaugas ir kitus turizmo išteklius;
  • rengia, leidžia ir platina informacinius bei kartografinius leidinius apie turizmo paslaugas ir turizmo išteklius;
  • kaupia atstovaujamos vietovės turizmo išteklių ir turizmo paslaugų duomenis ;
  • vykdo kitą su turizmo informacijos paslaugų teikimu susijusią veiklą, numatytą įstatuose;
  • kaupia statistinę informaciją apie Turizmo informacijos centro lankytojus ;
  • teikia pasiūlymus savivaldybėms, apskritims  dėl turizmo plėtojimo.