Jūs naudojate pasenusią naršyklę. Prašome atnaujinti savo naršyklę, kad jūsų naršymo patirtis šiame puslapyje būtų geresnė.

Šv. Jokūbo pamario kelias

Tarptautinis projektas „Europos kultūrinio turistinio maršruto aktyvinimas Pietų Baltijos teritorijoje – Šv. Jokūbo pamario kelias“

Kretingos rajono savivaldybės administracija partnerio teisėmis įgyvendina tarptautinį projektą „Europos kultūrinio turistinio maršruto aktyvinimas Pietų Baltijos teritorijoje – Šv. Jokūbo pamario kelias“ Nr. WTPB.02.03.00-22-012/10, kuris yra finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

Bendra projekto idėja – sukurti teminį kelias valstybes apimantį turistinį maršrutą, naudojant bendrą ženklinimą ir koncepciją „Šv. Jokūbo kelias“. Šis maršrutas nusitęs iš Lietuvos per Lenkiją į Vokietiją. Projektas apima vietos gyventojų / savanorių įtraukimą į sukurto maršruto priežiūrą.

Projektu numatoma įgyvendinti šias veiklas:

Bendros koncepcijos Šv. Jokūbo maršrutui palei Baltijos jūros pakrantę parengimas, remiantis Vokietijos partnerio patirtimi.

Veiksmų plano parengimas ir jo įgyvendinimas, siekiant sukurti kiekvieno dalyvaujančio regiono maršrutus, įtraukiant turimą turizmo infrastruktūrą ir susijusius kultūros paveldo objektus, nustatyti tikslią maršruto kryptį ir atitinkamai jį paženklinti.

Įtraukti vietinį jaunimą kaip savanorius, siekiant išlaikyti, prižiūrėti ir toliau plėtoti maršrutą.

Apmokyti su turizmu susijusius vietos verslininkus dėl informacijos apie kuriamą maršrutą sklaidos ir skatinti juos pritaikyti verslą naujiems turistų srautams, siekiant suaktyvinti teikiamų paslaugų senyviems žmonėms ir žmonėms su negalia plėtrą.

Maršruto viešinimas, spausdintos medžiagos ir reklaminių klipų televizijos laidose parengimas, dalyvavimas turizmo mugėse, taip pat bandomųjų ekskursijų organizavimas žmonėms su negalia ir žurnalistams.

Lemborko apskritis (Lenkija)

Vakarų pamario regionas (Lenkija)

Pamario vaivadijos savivalda (Lenkija)

Fondas „Szczecińska“ (Lenkija)

Pamario turizmo departamentas (Lenkija)

Europos viešbučių administravimo, turizmo ir verslo kolegija (Lenkija)

Greifsvaldo Ernst Moritz Arndt universitetas (Vokietija)

Šv. Adalberto katalikų bažnyčia (Rusija)

Meklenburgo-Pomeranijos turizmo taryba (Vokietija)

Kretingos rajono pedagogų švietimo centras (Lietuva)

Kretingos rajono neįgaliųjų draugija (Lietuva)

Vokiečių Šv. Jokūbo draugija (Vokietija)

Abakų Lurdo grota su Švč. Mergelės Marijos skulptūra

Erškėtyno koplyčia su Švč. Mergelės Marijos skulptūrėle

Kretingos Jurgio Ambrozijaus Pabrėžos kapo koplyčia

Kretingos Lurdo grota su Švč. Mergelės Marijos skulptūra

Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia

Salantų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia

Nedirbantys jauni žmonės nuo 16 iki 29 metų, prioritetą teikiant: neįgijusiems pagrindinio išsilavinimo; įgijusiems pagrindinį;

išsilavinimą;  įgijusiems  vidurinį  išsilavinimą;  registruotiems  darbo  biržoje;  baigusiems  profesinio  mokymo  programas,

įgijusiems aukštąjį išsilavinimą.

Organizacijos  (juridiniai  ir  nejuridiniai  asmenys:  juridinių  asmenų  padaliniai,  filialai,  atstovybės  ir  kiti  formalūs  dariniai), kuriose jauni žmonės įgyvendina savanorišką veiklą.

Savanorius priimančių organizacijų atstovai, kuruojantys jaunimo savanorišką veiklą.

Priimant savanorius organizacijai nereikia finansinių investicijų (projektas pilnai finansuojamas ES lėšomis);

Pagalba darbuotojams, atliekant užduotis, kurioms dažnai trūksta laiko;

Naujų veiklų organizavimas;

Daugelis savanorių į organizaciją įneša naujų idėjų ir minčių;

Organizacijos  darbuotojai  bendradarbiaudami  su  savanoriu  įgyja  naujos  specifinės  patirties  ir  žinių,  kurių  nesuteikia kvalifikacijos kėlimo kursai ir kiti panašūs mokymai;

Dažnai savanoris daro teigiamą poveikį darbuotojams bei klientams.

Pagrindinis projekto partneris – Lemborko savivaldybė

Projekto trukmė – 2011 sausio – 2013 m. gruodžio mėn

Bendras biudžetas – 1 255 468,99 eurai

Skirtos paramos dalis – 1 066 298,64 eurai

Kretingos rajono savivaldybei tenkančio finansavimo dalis 100 200 eurų

Kiti projekto partneriai:

Asocijuotų projekto organizacijų sąrašas:

Religinis Šv. Jokūbo pamario kelias apima vietoves nuo Kretingos (Lietuva) iki Rostoko (Vokietija), išsidėsčiusias pietinėje Baltijos jūros pakrantėje. Akcentuotina, jog visos maršruto atkarpos pasižymi istorinio ir religinio paveldo vertybių gausa. Šių objektų sujungimas į vieną sistemą, arba piligriminio turizmo maršrutą, leis pasiekti sinergijos efektą, skatinant turizmo plėtotę visose šalyse-partnerėse. Lietuvos Šv. Jokūbo pamario kelio atkarpa prasideda Kretingos rajono teritorijoje, tęsiasi per Klaipėdą bei Kuršių neriją. Remiantis „Piligriminio turizmo plėtros Kretingos rajone galimybių studija”, galima išskirti šiuos 6 pagrindinius mūsų rajono objektus, kurie atitinka piligriminio turizmo koncepciją ir specifiką:

Visiems šiems objektams priskiriamos stebuklinės galios (pvz.: gydomasis poveikis), sąsajos su antgamtiniais reiškiniais, įvykiais (pvz.: šventųjų apsireiškimais).

Daugiau informacijos:

www.saintjamsway.com;

www.svjokubokelias.lt;