Jūs naudojate pasenusią naršyklę. Prašome atnaujinti savo naršyklę, kad jūsų naršymo patirtis šiame puslapyje būtų geresnė.

Bernardinų takais

2016 m. liepos 29 d. Kretingos rajono savivaldybės administracija pasirašė sutartį su Lietuvos verslo paramos agentūra dėl projekto „Bernardinų takais“ įgyvendinimo. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę NR. 05.4.1-LVPA-K-808 „Prioritetinių turizmo plėtros regionų e-rinkodara“.

Projektu siekiama didinti kultūros objektų, susijusių su valstybei svarbia pripažinta objektų grupe „Bernardinų takais”, lankomumą ir žinomumą elektroninės rinkodaros priemonėmis ir kanalais. Tam tikslui pasiekti bus vykdomos tokios veiklos: internetinės svetainės ir elektroninės rinkodaros priemonių sukūrimas ir integracija į socialinius tinklus bei reklamos priemonių sukūrimas ir įgyvendinimas. Projektu norima sukurti patrauklią, modernią ir funkcionalią Bernardinų takų objektus viešinančią interneto svetainę ir kitas elektroninės rinkodaros priemones (video dienoraštis, fotonuotraukų bankas, žaidimas/programėlė), kurios didins objektų žinomumą bei skatins atvykti daugiau turistų. Taip pat bus vykdomos reklaminės kampanijos, viešinančios minėtuosius objektus.

 

Projekto pavadinimas – „Bernardinų takais“.

Projekto vykdytojas – Kretingos rajono savivaldybės administracija.

Projekto partneris – Kauno miesto savivaldybės administracija.

Bendra projekto vertė – 144 170,36 Eur. Skirta lėšų iš Europos regioninės plėtros fondo – 122 544,81 Eur.

Projekto vykdymo pradžia – 2016-07-29

Projekto vykdymo pabaiga – 2018-03-29

Daugiau: https://bernardinutakais.lt/