Jūs naudojate pasenusią naršyklę. Prašome atnaujinti savo naršyklę, kad jūsų naršymo patirtis šiame puslapyje būtų geresnė.
Lankytinos vietos

Darbėnų metrika

Darbėnų metrika – iš lauko akmenų sumūrytas paminklas su keturiomis informacinėmis lentomis, kuriose išdėstyta miestelio ir bažnyčios parapijos istorija bei išvardinti anuometinio Darbėnų valsčiaus išnykę ir dabar Darbėnų seniūnijoje esantys kaimai,– buvo pastatyta apie 1992 metus. Šio paminklo bei miestelio centre stovinčios taip pat herbu papuoštos iš medžio išdrožtos į keturias puses vedančius kelius bei artimiausius jais pasiekiamus kaimus žyminčios rodyklės atsiradimo iniciatorius – šviesaus atminimo Šventosios girininkas, tuo metu buvęs Darbėnų apylinkės pirmininkas Rimantas Kviklys. Jis kartu su Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos fakulteto Vizualinių komunikacijų katedros docentu architektu Alfredu Gyčiu Tiškumi ir jo vadovaujamais studentais sukūrė ir pastatė šiuos du miestelio centrą papuošusius akcentus. Istorinę medžiagą metrikai parinko Kretingos muziejaus istorikas Julius Kanarskas, kaimų pavadinimų ieškojęs XVIII–XIX a. inventoriuje bei 1930–1935 m. Lietuvos žemės vardyne. 2019-aisiais metrikos informacinės lentos atnaujintos, miestelio, bažnyčios ir parapijos istorija bei buvusių ir esamų kaimų pavadinimai surašyti žemaitiškai.
Papildoma informacija

Adresas:

Turgaus a., Darbėnai

Darbo laikas:

Visada

Kaina:

Nemokamai