Jūs naudojate pasenusią naršyklę. Prašome atnaujinti savo naršyklę, kad jūsų naršymo patirtis šiame puslapyje būtų geresnė.
2020 12 11

Nauja Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos vadovybė pradeda darbą

Nauja Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos vadovybė pradeda darbą

 

Lietuvos Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos, įsteigtos 2016 metais, visuotinis narių susirinkimas naujuoju asociacijos prezidentu išrinko Alytaus rajono savivaldybės merą Algirdą Vrubliauską, valdybos pirmininku – Varėnos rajono merą Algį Kašėtą. Jie vadovaus šiai asociacijai, šiuo metu vienijančiai 25 mūsų šalies savivaldybes, artimiausius ketverius metus.

Visuotiniame narių susirinkime, vykusiame nuotoliniu būdu, dalyvavo devyniolikos savivaldybių vadovai arba jų įgalioti atstovai. Susirinkimo metu Lietuvos Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos bei Europos Šv. Jokūbo kelio federacijos prezidentas, Panevėžio miesto meras Rytis Mykolas Račkauskas pristatė išsamią asociacijos veiklos ataskaitą už 2019 bei 2020 metus. Asociacijos nariams buvo pristatytos naujos Lietuvos Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos narės, informacija apie vykusius renginius, asociacijos partnerius ir bendrus projektus, Šv. Jokūbo kelio ir juose esančių lankytinų objektų ženklinimo darbus, įvykdytus projektus ir kitas veiklas. Ataskaitiniame pranešime buvo apžvelgta ir Asociacijos veikla, pirmininkaujant Europos Šv. Jokūbo kelio federacijai nuo 2019 m. birželio iki 2020 m. lapkričio mėnesio, kai Lietuva pirmininkavimą Europos federacijoje perdavė Lenkijai. Asociacijos nariai vienbalsiai pritarė Asociacijos prezidento R. M. Račkausko ataskaitai. Asociacijos nariai taip pat vienbalsiai pritarė Asociacijos prezidento pristatytai finansinei ataskaitai už 2019 metus.

Visuotiniame narių susirinkime buvo išrinkta nauja Asociacijos vadovybė ketverių metų kadencijai. Prezidentas R. M. Račkauskas visuotiniam narių susirinkimui pranešė, kad nekandidatuos dar vienai kadencijai ir pasiūlė Alytaus rajono mero Algirdo Vrubliausko kandidatūrą. Po diskusijų A. Vrubliauskas buvo išrinktas Asociacijos prezidentu ir ex oficio tapo Europos Šv. Jokūbo kelio federacijos viceprezidentu.

 

Susirinkimo metu buvo išrinkta ir Lietuvos Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos naujos

sudėties valdyba, kurios nariais tapo: Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė,

Kaišiadorių rajono meras Vytenis Tomkus, Molėtų rajono meras Saulius Jauneika, Lazdijų

rajono mero pavaduotojas Audrius Klėjus, Kalvarijos rajono meras Vincas Plikaitis, Trakų

rajono merė Edita Rudelienė, Kretingos rajono mero pavaduotojas Dangiras Samalius,

Panevėžio miesto meras R. M. Račkauskas ir Varėnos rajono meras Algis Kašėta, kuris

vienbalsiai buvo išrinktas šios valdybos pirmininku. Asociacijos revizoriumi išrinktas

Marijampolės rajono savivaldybės kontrolierius Juozas Vaičiulis.

Susirinkimo dalyvius pasveikino Lietuvos Respublikos Seimo narė dr. Laima Andrikienė. „Nuoširdžiai dėkoju visiems, prieš ketverius su puse metų stojusiems prie įsteigtos Asociacijos vairo ir pradėjusiems darbus nuo pradžių pradžios: savivaldybių merams – Asociacijos steigėjams, Asociacijos vadovams, Europos Šv. Jokūbo kelio federacijos Techninio komiteto nariams iš Lietuvos, visiems Šv. Jokūbo piligrimų kelio Lietuvoje draugams. Būkite sveiki ir saugūs“, – sakė L. Andrikienė. Sėkmės Lietuvos ir visos Europos kultūros paveldo ir krikščioniškųjų tradicijų puoselėjimo darbuose ji linkėjo ir naujiesiems Asociacijos vadovams, visoms Šv. Jokūbo kelyje esančioms savivaldybėms bei jų vadovams.

Šv. Jokūbo piligrimų kelias – pirmasis ir seniausias Europos kultūros kelias: 1987 metais Europos Taryba (Council of Europe) paskelbė Santiago de Compostela deklaraciją, Švento Jokūbo kelią (Camino de Santiago) ir jo atšakas visoje Europoje pripažindama pirmuoju Europos kultūros keliu. Pagrindinė šios deklaracijos žinia – ta, kad Europa nėra vien politinis ir ekonominis projektas, o visų pirma ir visų svarbiausia – vertybėmis grįsta sąjunga, bendrystė, besiremianti į krikščioniškąsias Europos šaknis.

Per Lietuvą driekiasi keturios Europos Tarybos Kultūros kelių instituto sertifikuotos Šv. Jokūbo piligrimų kelio atšakos: Žemaitijos/Karaliaučiaus, Šiaulių, Kauno ir Vilniaus.

Dainius Varnas

Europos Šv. Jokūbo kelio federacijos Techninio komiteto narys