Jūs naudojate pasenusią naršyklę. Prašome atnaujinti savo naršyklę, kad jūsų naršymo patirtis šiame puslapyje būtų geresnė.
Maršrutai

Valstybės atkūrimo ženklai Kretingos rajone

Viena svarbiausių datų Lietuvos Respublikos gyvenime – 1918-ųjų vasario 16 d., kai buvo priimtas dvidešimties Lietuvos Tarybos narių pasirašytas Lietuvos Nepriklausomybės Aktas, skelbiantis, jog šiuo nutarimu atstatoma nepriklausoma demokratiniais pamatais sutvarkyta Lietuvos valstybė su sostine Vilniuje. Tačiau nepakako paskelbti apie Lietuvos valstybės atstatymą: ją reikėjo kurti, reikėjo ginti. Prie valstybės atkūrimo ir gynimo prisidėjo nemažai iš Kretingos ir jos apylinkių kilusių karių savanorių, amžino poilsio atgulusių krašto žemėje bei iškiliais valstybės veikėjais tapusių asmenybių, tokių, kaip didvyris, karys savanoris Jonas Sauseris, kurio garbei pavadintas kaimas Sauseriai;  gydytojas, archeologas, Vytauto Didžiojo karo muziejaus įkūrėjas, generolas Vladas Nagius-Nagevičius; kunigas, prelatas, draudžiamos lietuviškos spaudos platinimo organizatorius, karių savanorių ir valsčiaus savivaldos organizatorius  Pranciškus Motiejus Urbonavičius. Kai kurios iškilios asmenybės aktyviai prisidėjo ne tik prie valstybės atkūrimo, bet ir kovojo prieš ją sužlugdžiusią sovietų valdžią: tarp tokių –  Nepriklausomybės kovų dalyvis ir Rainių kankinys Vladas Petronaitis, kurio atminimas įamžintas Kretingos notaro Jono Kentros šeimos kape-mauzoliejuje. Kretingos rajone, Jokūbave, nuo 1926 iki 1940 gyveno prezidentas Aleksandras Stulginskis su šeima: jį primena paminklinis akmuo bei miestelio mokykloje įkurtas muziejus. Vieni ryškiausių atkurtą Lietuvos valstybę primenančių ženklų – sovietmečiu nugriautieji ir po Nepriklausomybės atgavimo atstatyti keturi paminklai, kurie buvo iškilmingai atidengti 1928 m. švenčiant valstybingumo atgavimo dešimtmetį. Visus, neabejingus šalies ir krašto istorijai, kviečiame pakeliauti po Kretingos rajoną maršrutu, padėsiančiu atrasti čia esančius valstybės atkūrimą ženklinančius objektus.

Maršrutas

Maršruto objektai

Nepriklausomybės paminklas
1

Nepriklausomybės paminklas

Daugiau informacijos
Kretingos policijos nuovados viršininko Kazio Grižo kapas
2

Kretingos policijos nuovados viršininko Kazio Grižo kapas

Daugiau informacijos
Visuomenės veikėjo Vlado Grudzinsko kapas
3

Visuomenės veikėjo Vlado Grudzinsko kapas

Daugiau informacijos
Paminklas žuvusiems kariams savanoriams
4

Paminklas žuvusiems kariams savanoriams

Daugiau informacijos
Nepriklausomybės kovų dalyvio ir Rainių kankinio Vlado Petronaičio atminimo vieta
5

Nepriklausomybės kovų dalyvio ir Rainių kankinio Vlado Petronaičio atminimo vieta

Daugiau informacijos
Lietuvos generolo Vlado Nagiaus-Nagevičiaus kapas
6

Lietuvos generolo Vlado Nagiaus-Nagevičiaus kapas

Daugiau informacijos
Lietuvos kariuomenės savanorio Juozo Zamkaus kapas
7

Lietuvos kariuomenės savanorio Juozo Zamkaus kapas

Daugiau informacijos
Atminimo lenta generolui Vladui Nagevičiui atminti
8

Atminimo lenta generolui Vladui Nagevičiui atminti

Daugiau informacijos
Lietuvos karių kapas
9

Lietuvos karių kapas

Daugiau informacijos
Kretingos vartotojų bendrovės pastatas, kuriame dirbo ir gyveno Lietuvos kariuomenės savanoriai kūrėjai Juozas Pabrėža ir Stasys Piktuižis
10

Kretingos vartotojų bendrovės pastatas, kuriame dirbo ir gyveno Lietuvos kariuomenės savanoriai kūrėjai Juozas Pabrėža ir Stasys Piktuižis

Daugiau informacijos
Atminimo lenta pulkininkui Domui Grabiui ir jo broliui, vyskupui Jonui Grabiui atminti
11

Atminimo lenta pulkininkui Domui Grabiui ir jo broliui, vyskupui Jonui Grabiui atminti

Daugiau informacijos
Nepriklausomybės paminklas
12

Nepriklausomybės paminklas

Daugiau informacijos
Salantų Lietuvos Nepriklausomybės 10-mečio paminklas
13

Salantų Lietuvos Nepriklausomybės 10-mečio paminklas

Daugiau informacijos
Lietuvos nepriklausomybės 10-mečio paminklas
14

Lietuvos nepriklausomybės 10-mečio paminklas

Daugiau informacijos
Prelato Prano Urbonavičiaus kapas
15

Prelato Prano Urbonavičiaus kapas

Daugiau informacijos
Paminklas Jonui Sauseriui
16

Paminklas Jonui Sauseriui

Daugiau informacijos
Jokūbavo mokyklos muziejus
17

Jokūbavo mokyklos muziejus

Daugiau informacijos
Baublių dvarvietė
18

Baublių dvarvietė

Daugiau informacijos
Paminklas prezidentui A. Stulginskiui
19

Paminklas prezidentui A. Stulginskiui

Daugiau informacijos